Общи условия

Общи условия за ползване на сайта www.pmparfumi.bg
Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между ПМ ПАРФЮМИ ЕООД (наричан по-долу www.pmparfumi.bg) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн pmparfumi.bg(наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на pmparfumi.bg(с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
1.1 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
- Наименование на Доставчика: ПМ ПАРФЮМИ ЕООД

- ЕИК (БУЛСТАТ): 112649143

- ИН по ЗДДС: BG112649143

- Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400 ул. 2-ри Януари №5

- Данни за кореспонденция: Раздел Контакти

1.2. Надзорни органи
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02 / 915 35 18

факс: 02 / 915 35 25

e-mail: kzld@cpdp.bg

уеб-сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: 1000 София, пл."Славейков" №4А,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

уеб-сайт: www.kzp.bg

1.3. Линк към ОРС
Онлайн платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) е достъпна през следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

2. РЕГИСТРАЦИЯ
За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в pmparfumi.bg стоки, е необходимо първо да се регистрирате. При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката.

С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия"" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

3. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Личните данни, които pmparfumi.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. pmparfumi.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на pmparfumi.bg заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

4. ПОРЪЧКА
4.1. Приемане на поръчки
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

4.2. Сума за плащане
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. В определени случаи, към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

4.3. Проблеми при изпълнение на поръчката
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

- Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.

- Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

- Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

5. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
5.1. Плащане при доставка (наложен платеж)
Дължимата сума се заплаща в брой директно на куриера в момента на получаване на стоката. В повечето офиси на Спиди плащането може да бъде осъществено и с банкова карта чрез POS терминал.

6. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА
6.1. Право на отказ
Всеки потребител (физическо лице) има право да върне закупените от него една или повече стоки в рамките на 14 календарни дни от датата на получаването им, без да посочва причина за връщането.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате недвусмислено за решението си в рамките на 14-дневния период за отказ, като изпратите и-мейл на pm_parfums@cybcom.net.

Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност и във вида, в който ги е получил, до момента на тяхното връщане при pmparfumi.bg.

6.2. Връщане на стока
Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана или изпробвана и да не е нарушен нейният търговски вид. Оригиналната опаковка на производителя (включително и целофанът, ако има такъв) не трябва да бъде нарушена, разкъсана, разлепена или увредена по друг начин. Върнатата стока трябва да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура и др.

Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към pmparfumi.bg са за сметка на клиента, като негово право е да избере дали да я донесе лично в нашите магазини или да я изпрати по куриер. Адресите на магазините е посочен в раздел Контакти.

6.3. Възстановяване на сумата
При спазването на критериите за връщане на стока, pmparfumi.bg възстановява в пълен размер сумите, получени от потребителя, включително разходите за доставка до адреса на потребителя (ако са били начислени такива и само до размера на стойността на стандартната доставка). Сумата се възстановява не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда описан в точка 6.1 по-горе и съгласно чл. 52 от ЗЗП.

Възстановяването на сумата се извършва чрез банков превод в полза на посочена от вас банкова сметка или чрез същото платежно средство, използвано при първоначалната транзакция.

Ние можем да откажем възстановяване, докато не получим продуктите обратно или докато не представите доказателства, че сте ги изпратили към нас – което от двете събития настъпи по-рано.

Важно! При върната стока с нарушен търговски вид или в състояние, което не ни позволява да я продадем отново, си запазваме правото да предоставим само частична компенсация до 70% от цената, на която е била закупена стоката. За нарушен търговски вид се счита разкъсан или отстранен целофан, разлепени етикети или холограмни стикери, нарушена или липсваща част от опаковката и съдържанието на продукта.

6.4. Пратки повредени при транспорта
pmparfumi.bg застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.

Важно! Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането.

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да се свърже с представител на pmparfumi.bg за завеждане на рекламацията. pmparfumi.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

7. ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА
Всички стоки, предлагани в pmparfumi.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

8. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ
При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.